PŘÍBĚHY EMOCÍ

Skryté příčiny Vašeho života

VŠECHNO,                CO S NÁMI NELADÍ, MÁ SVŮJ PŮVOD         V NEPROŽITÝCH EMOCÍCH
A V KONFLIKTU MEZI MYSLÍ A TĚLEM.

Každá n-emoc, každé bolavé chování, všechno má svůj původ v nepřiznaných, potlačených pocitech a emocích.  

Ty se nám poté ukládají do těla, vrství se a my, místo z přítomnosti, reagujeme ze staré situace či převzaté bolesti nebo strachu.

V životě se Vám mohou opakovat stejné situace s různými lidmi. S partnery, rodiči, přáteli či dětmi... A nerozumíte tomu,  proč zrovna já, proč mě...?

Něco se Vám nedaří, i přes snahu se vrací týž výsledek...

Máte z něčeho strach...

Objevila se nemoc a vy nevíte proč...

Máte nějaké pocity, emoce, které neodpovídají realitě a vy reagujete neadekvátně situaci...


UNIKÁTNÍ SYSTÉM

Když se homeopatie spojí s kineziologí, vznikne unikátní systém, který dokáže odhalit příčinu toho, co se nám v životě opakuje a zasadit ji do času a souvislostí našeho života.


Nemoc je nevyjádřený pocit a nenaplněná potřeba. Člověk ji vytvoří, protože nemůže, nechce nebo neumí otevřeně vyjadřovat, co cítí. Bojí se nebo se stydí. Místo toho, aby pravdivě vyjádřil sobě i druhým, co skutečně cítí a potřebuje, vyjádří to dovnitř, skrze nemoc, která je voláním po vyslyšení. Naučte se dívat se dovnitř sebe. Je to akt sebelásky. Každý den si najít čas být sama se sebou a dát si pozornost, jak se cítím v životě, situacích a vztazích a co doopravdy potřebuji. 


VÁŠ 

EMOČNÍ 

PŘÍBĚH


Emoční homeopatií se Váš emoční příběh dotkne Vašeho vědomí. Uvědomíte si souvislosti a díky ní uvolníte starý příběh. Uvidíte pravdu.     

Osvobodíte se z pout minulosti a budete reagovat z přítomnosti.

Jen Vy to můžete změnit.

Tady a teď.

V přítomnosti dokážeme uvolnit pouta i z minulých životů, protože je jen jeden čas a jedno místo, který prolíná všechny dimenze a paralelní světy našeho bytí.


OSVOBOĎTE I SVÉ BLÍZKÉ...

Příběhy Vašich nejbližších a nejmilovanějších, zvířat a dětí, nám většinou pomáhají zviditelnit a nést náš příběh, formou emoční zátěže, kterou na sebe převezmou. Když přijmeme zodpovědnost sami  za sebe, osvobodíme i je.


Zvířata cítí stejné emoce jako lidé. Jejich řeč můžete zaslechnout také Vy. Sdělují Vám to nemocemi a chováním. Vyslyšte je. Každý živý tvor má stejné právo na spokojený život jako my.

EMOCE ZVÍŘAT.

© 2016 - 2024, Příběhy emocí. 

Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!