Manipulace ve vztahu?

05.07.2021

Žena mu řekla něco, co se ho velmi dotklo. Byl to pro něj šok, ale nepostavil se za sebe. Nevyjádřil svou pravdu, to, co doopravdy v té chvíli cítil. Zranil se tím. Povýšil se nad sebe a snažil se lhát. Vypadat navenek jistě. Moralizoval. Kalkuloval v sobě. Vytvořil si iluzi v mysli v rozporu s pravdou, kterou cítil. Rostl v něm pocit, že je nevítaný. Trpěný. I se trpitelsky choval. Jako by byl její oběť. Nedokázal si uvědomit, že ten příběh se odehrává v jeho hlavě. Že ve skutečnosti ona jen něco řekla a on tím, že se k tomu nevyjádřil tak, odešel sám od sebe. On sám sebe tím zranil. On sám sebou manipuloval.

Tím, že si to neuvědomil, tak to celé promítnul do ní. Měl pocit, že ona ho zranila. Že jí už nemůže věřit. Že s ním manipuluje. Že ho ponižuje. Neviděl sám sebe. Nechtěl cítit tu svou pravdu.

Potřeboval se jen jasně vyjádřit. To, co ucítil v reakci na její slova. Zůstat otevřený. Pravdivý a poctivý sám k sobě a tím i k ní. Jasně komunikovat svoje pocity.

Všichni potřebujeme zůstávat na své straně a uvědomovat si naše pocity. Být se sebou ve spojení.

Není nikdo venku mimo nás, kdo by nás zranil, dotknul se nás, kdo by nám mohl ublížit, kdo by s námi manipuloval.

Potřebujeme být neustále bdělí a stát při sobě. Přiznávat si, jak se cítíme a pravdivě to komunikovat. Potom nikdo nad námi nemůže mít jakokoli moc.

Tu moc druhým pomyslně dáváme ve chvílích, kdy se nevyjádříme a nepostavíme se za sebe. Sami sebe tím ponížíme a zraníme. Staneme se kořistí vlastních nevyjádřených pocitů, které projektujeme na druhé. Cítíme se jejich obětí. Odepřeme si svou lásku. Žijeme potom v iluzi a ne v realitě svého života. Své pravdy. Lásky k sobě.

Povyšte svou pravdu a city nad všechno. Získáte tím svobodu být sám sebou. Ucítíte vlastní výlučnost a jedinečnost. Budete si věřit. Budete stát při sobě.

Pokud zůstanete u sebe, poskytnete druhému prostor pro jeho city a pravdu. Uvidíte, že i jemu můžete věřit a že on věří vám. Nebudete se bát, protože pochopíte, že vás nemůže ničím ohrozit. Protože vy stojíte prostě při sobě za všech okolností. Pevně. A tak jak stojíte vy za sebou, bude se vám to v zrcadle vracet.


Příběh emocí:

Cítil se zraněný. Dotkla se slovy jeho citů. Potlačil emoce. Uzavřel se. Cítil úzkost z citového zklamání. Všechno si příliš zabíral. Přecitlivělý vůči sobě. Cítil se ponížený. Degradovaný. Snažil se to skrýt. Povýšil se nad sebe. Kritizoval se, moralizoval. Chlad vůči sobě. Chtěl vypadat příkladně. Lhal o sobě. Snažil se vytvořit představu své vlastní velikosti. Nedokázal přijmout to, jak se cítil. Zatvrdil se. Cítil se ohrožený. Zamlklá komunikace. Bál se vyjádřit. Neustále se kontroloval. Nutkavé chování. Neuvědomoval si sám sebe. Cítil se nevítaný. Trpěný. Trpitelské chování. Snažil se nic nechtít, nepožadovat. Bál se nepřijetí. Úslužnost, snaživost. Nechuť k životu. Potřeboval s ní souznít, ale převálcoval sám sebe. Snažil se přetvořit. Sám sobě házel klacky pod nohy. Smířil se se svým nevyhovujícím postavením.

© 2016 - 2024, Příběhy emocí. 

Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!