Fyzické problémy po očkování

20.02.2022
Muž má po očkování spoustu fyzických problémů.

Vyšlo to z jeho 16 let vůči mámě.

Cítil hněv vycházející z pocitu své nepřijatelnosti pro ni a nepřijetí té situace. Nechtěl si to nechat líbit. Silné ego. Potřeboval se vyjádřit, definovat své hranice. Nesnášel protiřečení. Odpor k autoritě. Nechal se na holičkách. Staral se o ni, ne o sebe. Dělal věci za ni, i když to nebylo nutné, i když to nepotřebovala. Odepřel si kvůli ní veškerou svou radost. Tvrdý, krutý k sobě. Velká citlivost bez empatie k sobě. Starosti ohledně budoucnosti. Očekával nepříjemnosti. Onemocnění z dlouhotrvající péče o bližní. Silný smysl pro spravedlnost, ale neuznal autority a pravidla. Křečovitost a napětí v těle a mysli. Cítil se zklamaný. Velká soběstačnost a nezávislost. Smutek, zadumanost, přemýšlel o tom, co by bylo kdyby... Citový chlad. Potlačil a neprojevoval své city a pocity. Uzavřel se. Cedil hněv přes zuby. Cítil se přemožený pocitem, že je nevítaný, nechtěný. Plachost, stydlivost. Potřeboval souznít sebou, ale cítil se převálcovaný, bezmocný. Manipuloval sebou a přetvářel se k jejímu obrazu. Jako by si sám házel klacky pod nohy. Bezmoc při životě v nevyhovujících podmínkách. Absence životního nadšení. Neradost. Smířil se se svým nevyhovujícím postavením. Oslabení vitality.

Nepostavil se za sebe. Jako by si nevybral sebe. Neuvědomil si sám sebe. Jako by nějak popřel sebe sama. Jako by žil jí.

Jako by neměl dost síly, aby si uvědomil sám sebe. Aby se rozhodl pro sebe a svůj život. Jako by se nenašel.

Jako by zůstal dítětem, mentálně s ní, v jejím područí. Jako by nedospěl sám k sobě. K nalezení sebe sama. 

Jako by neměl sílu se jí postavit. Postavit se za sebe. Za to, co cítí, za svou pravdu. Jako by nějak sklopil hlavu a podvolil se její vůli. 

Jako by veškerý jeho vzdor probíhal pouze v myšlenkách, ale nikdy se nevzmohl na skutečný odpor. Aby se postavil sám za sebe. Nedovolil si se zlobit. 

Nežil sám sebe. Za sebe a pro sebe. Upřednostnil ji. Zůstal svým vědomím u ní. Bez sebe. Opustil se. 

Nepriznal se k sobě a neprojevil svou vůli. Co on chce a co on nechce. Nestál se pánem svého života. Vzdal se řízení svého života. Nepostavil se na vlastní nohy. Nedovolil si vyjádřit sám sebe, svoje slabosti i přednosti. 

Jako by táhl její káru, snažil se ji pomáhat, ale sám sebe se vzdal. Jako by tu byl pro ni, ale ne pro sebe. Jako by rezignoval na svůj vlastní život.

Nedokázal se vzepřít. Vymezit se. Oddělit se.

Nepřijal zodpovědnost za sebe a svůj život.
© 2016 - 2024, Příběhy emocí. 

Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!