Muž nemůže spát

29.11.2021
Muž se několikrát týdně budí v noci, nemůže potom usnout a přes den se cítí unavený, bez síly.

Vyšlo to kolem jeho 11 let.

Cítil se citově zraněný. Nebyl si vědomý své přitažlivosti. Jako by si neužíval sám sebe. Jako by se ztratil sám sobě. Tichý zármutek. Neviděl naději. Uzavřel se. Citová zranitelnost. Úzkost z citového zklamání. Přecitlivělost. Zraňoval se slovy. Citové vydírání sebe sama. Potřeba sebetrýznění. Necitlivý vůči sobě. Lhostejný ke svým potřebám. Soustředil se na své utrpení. Nesnášel soucit. Silné ego. Odmítl se. Ustoupil ze své pozice. Ubylo jeho vlivu na sebe, moci nad sebou. Pocit nedůvěry své autoritě. Vyčlenění. Velká přizpůsobivost, křečovitá snaha. Skrývání hněvu. Nemohl se sebou najít jednotu. Pocit osamělosti. Oddělení od emocí i od sebe sama. Přetěžovalo ho to. Šel jsi proti sobě, nechtěl to, ale dělal to a nepřijímal to. Jako by odmítal pomoci sám sobě. Nepevnost v názorech. Manipuloval sebou. Plnil povinnosti, i když ho přetěžovaly.
 Velký smysl pro povinnost. Poddajnost. Potřeboval, ale postrádal oporu v sobě. Potřeboval být dokonalý pro sebe, moci se na sebe kdykoli obrátit a spolehnout, ale pro příliš mnoho povinností se mu nedostávalo radosti. Ztratil svou cestu. Snažil se být spolehlivý pro bližní. Jako bys na sebe vzal jejich povinnosti. Pocit, že na něm závisí jejich blaho. Potlačení emocí. Vyhýbal se konfliktům. Nerad hovořil o sobě. 

Jako by měl pocit, že tu je pro druhé. Jako by si nemohl dovolit myslet sám na sebe. Jako by si nějak řekl, že to bez něj nezvládnou, že on musí být ten silný pro ně, tím, co pro ně bude dělat. Z pozice ega. 

Ne tím, kým byl Jako by se snažil potlačit a necítit svoji pravdu a pocity, jako by se jimi nechtěl nějak zatěžovat. Sebe ani druhé. Jako by se choval, že žádné potřeby a pocity nemá, že se ho nic nedotýká, aby tady mohl být pro druhé. 

Jako by sám sebe kvůli ostatním odmítal cítit. Jako by tu byl pořád jen pro ně, jako by na něm závisel jejich život. 

Jako by odmítal kvůli druhým cítit sám sebe. Jako by neměl prostor pro sebe. Jako by se pořád zabýval nějak těmi druhými.

Jako by měl nějak pocit, že musí něco dělat, někým být pro ně. Ale nebyl tu pro sebe. Jako by přehlížel a shazoval svou důležitost tím. Jako by měl pocit, že bez toho, co dělá nebude přitažlivý. Jako by měl strach, že to bude málo. 

Jako by si vštípil, že to je jeho povinnost, být tu pro druhé. Jako by v tom úplně zapomněl na sebe. Jako by byla jeho povinnost být tu pro ostatní. Taková vnitřní zásada. 

Jako by ho to vykolejilo z něj. Jako by na sebe zapomněl. Jako by si potřeboval uvědomit, že to není jeho povinnost. 

Zkuste si to uvědomit, co se dělo ve vašem dětství, kde jste cítil tu povinnost a co se děje teď paralelně ve vašem životě. 

Jako by nějak upozaďoval sám sebe. Jako by se dával až na druhé místo a přednost měli všichni ostatní. Jako by byl ten, kdo tu vždycky je pro druhé, vyslechne, poradí, pomůže... Ale jako by se na něj nedostávalo. Jako by se o to, co potřebuje on nikdo nezajímal. 

Ani on sám. Jako by se bál hrát hlavní roli ve svém světě. Ve svém příběhu. Jako by byl vždycky ten vedlejší. Pro sebe i pro ostatní.

Jenže on potřebuje ty ostatní pustit. Potřebuje dát tu pozornost dám sobě. Dát se na první místo. Jak se on cítí, co on potřebuje. Pro SVÉ blaho. Potřebuje naplnit svoje radosti. Postavit se za sebe. Uvědomit si, že jeho přitažlivost začíná u něj. Jak moc se bude cítit přitažlivý a důležitý sám pro sebe. Jak moc bude vnímat on svou velikost a krásu. Jak moc tu on sám pro sebe bude. Tak moc bude znamenat potom pro druhé.

Jako by se bál postavit sám za sebe. Klidně i se rozzlobit. Hněv jsou naše hranice. Nepotlačujte ho.. Nepřekračujte je. Dovolte si jít do konfliktu, pokud to budete cítit. Nebuďte pořád ten hodný a ustupující. To není vaše povinnost. 

Vaše jediná povinnost tady je být spolehlivý sám pro sebe. Postavit se za své blaho. Uvědomit si svou důležitost pro sebe.

Možná se bojí své síly, že když bude vyspaný, tak si dovolí hněv a konflikt. Dovol si postavit se za sebe. Možná se otupuje, aby neměl sílu a vzdal to dřív, než si uvědomí, co on cítí a potřebuje pro sebe. Vzdá se své síly a velikosti ze strachu, aby jí někomu neublížil. Jenže ubližuje sám sobě. A možná i kvůli tomu nemůže spát. Takový začarovaný kruh. 

Zkuste si to uvědomit, zbytek udělají homeopatika. Buďte sám pro sebe nejvíc. Nikdo jiný se nikdy za nás nepostaví, než my sami. Je to váš život a příběh.

Muž na to reagoval tak, že mu v té době zemřel otec a došlo mu spousta věcí o té době i o jeho životě dnes. 
© 2016 - 2024, Příběhy emocí. 

Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!